preloader
  • Toplumsal Şenlendirme Programı Proje Çağrısı (TOSEP)

YARDIMLAŞARAK, PAYLAŞARAK, DAYANIŞMA İÇİNDE HER NE İYİLİK YAPABİLİYORSANIZ VE YAPMAK İSTİYORSANIZ
SİZE DESTEK OLMAK İSTİYOR, SİZİ PROJE ÜRETMEYE DAVET EDİYORUZ!


Programın Amacı:
Şenlendirme Modeli; Türk Kızılayın Hedef 2030 Vizyonu doğrultusunda kurumsal sosyal rol ve sorumluluklarını «Şenlendirme» adı ile anılan bir yaklaşımla, toplumsal bir şenlendirme sağlamak üzere, ilgili paydaşlar arasında bir bağ kurulmasının da önünü açarak, Türk Kızılay şube ve temsilcilikleri aracılığı ile hayata geçirmeyi amaçladığı bir proje yönetim ve uygulama modelidir. Bu model ile çoklu disipliner çalışma ve entegre hareket etme konusunda çok önemli ihtiyaçların oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak gönüllüler, yerel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında organik bir bağ kurulmasıyla toplumu güçlendirmeyi hedef almaktadır.

Program Hedefi ve Öncelikleri:
2022 yılı proje teklif çağrısı, Türk Kızılay Hedef 2030 Vizyonu, 2021-2030 Stratejik Planı, Şenlendirme Programı ve 2022 Dayanışma Yılı doğrultusunda “Ülkemizdeki gönüllülük kültürünü çocukluk döneminden başlayarak geliştirmek ve Türk Kızılayın faaliyetlerine destek sağlayan güçlü bir gönüllü yapısına sahip olmak” ve “Toplumun afetlere yönelik bilinçlendirilmesi için daha etkin faaliyetler yürütmek“ hedefine ve bu çerçevede;
 
Öncelik 1: Toplumdaki Gönüllülük kültürünün geliştirilmesi

Öncelik.1.1. Gönüllü kapasitelerinin geliştirilmesi ve yenilikçi yaklaşımlar.
Öncelik.1.2. Aile-yaşlı-engelli-genç odaklı gönüllü temelli hizmet modellerinin geliştirilmesi
Öncelik.1.3. Afetlerde risk-zarar azaltma gönüllülük hizmet modellerinin geliştirilmesi
Öncelik 1.4. Sosyal içerme bağlamında dezavantajlı grupların gönüllü katılımı
Öncelik 1.5. Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum çalışmaları için gönüllü katılımı
Öncelik 1.6. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık konusunda toplum bilinçlendirmeye yönelik inovatif ve interaktif eğitim yöntemleriyle gönüllülük kapasitesi geliştirilmesi
 
Öncelik 2: Toplumun Afetlere karşı dirençliliğinin arttırılması
 
Öncelik.2.1. Afetlerde beslenme hizmet kapasitesinin geliştirilmesi,
Öncelik.2.2. Afet besinlerine ilişkin ar/ge çalışmaları,
Öncelik.2.3. Afetlere yönelik Karar Destek Sistemlerinin geliştirilmesi,
Öncelik.2.4. Toplumun Afet bilincinin ve farkındalığının arttırılması,
Öncelik.2.5. Afet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi,
 
önceliklerine dayanmaktadır. 


TÜRK KIZILAY TOPLUMSAL ŞENLENDİRME PROGRAMI

Programın amacı nedir?
Toplumsal Şenlendirme Programı Çağrısı Türk Kızılay Şube teşkilatları aracılığıyla yerel kamu kuruluşları ve STK’lar arasında bağ kurarak, yerelde güçlü bir birliktelik gerçekleştirilmesi, proje temelli sürdürülebilir bir şekilde bölgesel/yerel şenlendirmeyi amaçlamaktadır.
 
Çağrı Konusu nedir?
Toplum temelli gönüllülük modelinin güçlendirilmesi
Afetlerde risk-zarar azaltma gönüllülük hizmet modellerinin geliştirilmesi
Aile-yaşlı-engelli-genç odaklı gönüllü temelli hizmet modellerinin geliştirilmesi
Sivil toplum kuruluşları gönüllü kapasitelerinin geliştirilmesi
 
Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜRK KIZILAY 125.000-TL’lik toplam bütçenin 100.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 80 i geçemez)
Destek Alt Limiti ve Oranı: TÜRK KIZILAY 62.500-TL’lik toplam bütçenin 50.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 80 i geçemez)
 
Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
TÜRK KIZILAY TOPLUMSAL ŞENLENDİRME PROGRAMI destekleme süresi proje bazında an az 9(dokuz) ay, en çok 18(onsekiz) aydır. 
 
Programa ne zaman başvurulabilir?
"Toplumsal Şenlendirme Program Proje Çağrısı başvurusu sona ermiştir. Başvuru değerlendirme sonuçları Proje yetkili kullanıcılarına bildirilecektir."
 
Programa kimler başvurabilir?
TÜRK KIZILAY TOPLUMSAL ŞENLENDİRME PROGRAMI Dernekler ve Şubeleri, Vakıflar ve Şubeleri, Kamu&Vakıf Üniversiteleri başvurabilir.
Başvuru sahipleri proje tekliflerinde faaliyet gösterdikleri şehirde yer alan en az bir Türk Kızılay şubesine iştirakçi olarak yer vermek zorundadır.
 
TÜRK KIZILAY TOPLUMSAL ŞENLENDİRME PROGRAMI'ında hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
  • Yeni ekipman/araç-gereç satın alma/ kiralama maliyetleri
  • Hizmet satın alma maliyetleri
  • Yüklenici maliyetleri (Basım, etkinlik organizasyonu vb.)
  • Projenin tanıtımı için yapılacak faaliyetlere dair maliyetler
  • Proje bütçesinin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım-tadilat işleri
  • Sözleşme Makamının belirlediği standartlara uymak koşuluyla görünürlük maliyetleri
  • Sarf malzemesi maliyetleri

ŞENLENDİRME PROJELERİ İÇİN
BAĞIŞ YAPIN, GÖNÜLLÜ OLUN

Şenlendirme Projelerine bağış yapmak isterseniz detaylı bilgileri bağış sayfamızdan alabilirsiniz.. Şenlendirme Projelerinin Gönüllü Çağrılarını gonulluol.org.tr sitemizden takip edebilirsiniz.

Bağış Bilgi     Gönüllü Ol