preloader
 • Şenlendirme Hakkında

ŞENLENDİRMEToplumsal dayanışma ve güçlenme için her kesimin işbirliği içinde çalışması çok önemlidir. Türk Kızılay  bunu, 2030 vizyon ve stratejilerine uygun olarak, Şenlendirme Projeleri ile gerçekleştirir.

Şenlendirme kelimesi, Selçuklu ve Osmanlı tarihi çalışanların toplumsal hayatla ilişkili sosyolojik boyutunu anlatan orijinal metinlerde oldukça sık bir şekilde karşılaştıkları, aşina oldukları bir kelimedir.

Kelimenin bir kavram olarak geçtiği ve kavramsallaştığı akademik çalışma ise, Barkan’ın meşhur “Kolonizatör Türk Dervişleri” isimli makalesidir (1). “Şenlendirme” kavramının; sosyoloji ile de pek yakından alakalı olmak üzere, özellikle gelişme ve kalkınma iktisadı çalışan akademisyenlere oldukça farklı ufuklar açmaya devam etmektedir (2). Şenlendirme, Anadolu’da çok uzun yıllardan bu yana günlük dilde “Ocağımı Şenlendirdin”, “Senin Gelişinle Şenlendik” gibi ifadelerle de kullanılmaya devam etmektedir.

Şenlendirmeler, insanın kendi kıymetinin farkına varması ve güçlenmesini destekler, her kesimden vatandaşımıza; “koruma” nın ne denli önemli olduğunu fark ettirir; doğaya, sağlığımıza ve çevremize sahip çıkmanın gerekliliğine vurgu yapan işler gerçekleştirir.

Kızılay’ın Şenlendirmeleri;
 • Merhameti yaygınlaştırır, toplumsal kaynaşmayı ve birlikteliği destekler
 • Yalnızların hayatına gönüllüleri ile ve gönlü ile girer
 • Desteklenmesi gereken kadınların, gençlerin ve engellilerimizin beceri kazanmalarını sağlayarak onları güçlendirir
 • Yoksullukla mücadele eden, ihtiyaç sahibinin yardım ihtiyacını azaltan işler yapar
 • Doğayı ve çevreyi korur, geliştirir
 • Sporu ve doğayı sevdirir, teşvik eder
 • Gençlere, eğitimin ve farkındalığın, hayata pozitiften tutunmanın güçlendirdiğini fark ettiren pek çok uygulama yaptırır
 • Götürdüğü hizmetlerle uzakları yakın eder
 • Ötekileştirmeden; her kesimi bir araya getirir.

Kızılay Şenlendirmelerinin halkaları
 • Türkiye Kızılay Derneği
 • Yerel Paydaşlar
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler

Türk Kızılay, uyum ve iş birliği içinde amaçlanan projeleri topluma sağlar. Böylece kurumsal ama sivil girişimlerin önünü açar. Kurumlar, tek başına bir şey yapmaya çalışarak büyük zaman, emek ve maliyetlerle projeleri hayata geçirmek yerine, belirli prensiplere oturtulmuş iş birliğine dayalı olarak daha çok veya daha büyük projeleri hayata geçirmiş olur. Tecrübe paylaşımları, ortak bir amaç üzerinde gerçekleştirilir.
Şenlendirme Projelerinde şenlenen taraf projeden doğrudan faydalanan taraf olsa da, aslında projeler hayata geçirildikçe, dahil olan tüm taraflar şenlenir.

Yapısı itibarıyla Şenlendirme Projeleri, aslında Türk Kızılay’ın “Toplumsal Sosyal Sorumluluk” rolünün “kurum olarak” liderliğinin üstlenmesi mahiyetindedir. 


KIZILAY ŞENLENDİRMELERİTürkiye Kızılay Derneği, yüzlerce şube ve temsilciliği ile ve gönüllü yapıları ile, memleketimizin insanlarını destekleyen toplumsal güçlendirme uygulamalarını, Şenlendirme Projeleri ile hayata geçirmektedir.
 
Kızılay Şenlendirmeleri, amacı ve hedefi belli yerel projeleri, il ve ilçelerdeki paydaş kurum ve kuruluşlarla; gönüllüler ile birlikte gerçekleştiren bir Türk Kızılay uygulamasıdır.
Şenlendirme tanımı, köklü tarihimize dayanır; Selçuklu ve Osmanlı tarihinin toplumsal hayatla ilgili sosyolojik boyutunu anlatan orijinal metinlerinde sıkça yer alır. Anadolu’da halen “ocağımı şenlendirdin”, “senin gelişinle şenlendik” gibi ifadelerle de kullanılmaya devam eder.
 
Kızılay Şenlendirmelerinin Özellikleri
 1. Şenlendirmeler, 2030 Kızılay Stratejilerinden bir ya da daha fazla strateji maddesi ile uyumludur.
 2. Şenlendirme Projeleri ayrımcı, ayrılıkçı, ülkenin bütünlüğü, milli ve manevi değerlere zarar verici içerikler taşımamalıdır.
 3. Şenlendirme Projelerinin en az 1 yerel kuruluş paydaşı olur.
 4. Şenlendirme Projeleri, gönüllülerle gerçekleştirilir.
 5. Şenlendirmelerin sürdürülebilir olacak şekilde kurgulanmasına özen gösterilir.
 
Adım Adım Kızılay Şenlendirmelerinin Tarihçesi
 1. Şenlendirme, özel pilot uygulaması, Türkiye Kızılay Derneği Başkanı Dr. Kerem Kınık önderliğinde İstanbul’dan bir grup STK ile birlikte Cizre’de 2018-2019 yıllarında yapılmıştır.
 2. Kızılay il bazlı pilot uygulamasını, belirlenen 13 pilot ildeki şubelere eğitimler vererek ve gerekli altyapıları oluşturarak 2020 yılı başında ilk yaygın uygulamayı başlatmıştır. Aynı yıl sonbaharında tüm Kızılay şubeleri, temsilciliklerinin ve şube gönüllü yapılarının önemli bir kısmı dahil olacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. 2020 yılında 94 Şenlendirme projesi gerçekleştirilmiştir.
 3. 2021 yılında ise şubeler ve şubelerdeki Kızılay Kadın, Genç Kızılay gönüllü yapılarının tamamının kapsam içine alındığı bir yaygınlığa ulaştırılmıştır. Böylece, Kızılay Gönüllüleri, Kızılay’da 2030 Kızılay vizyonu ve stratejik planı ile uyumlu olarak belirledikleri Şenlendirmeleri, Kızılay’dan belirli miktarlarda nakdi destek de alarak şubeler aracılığı ile yapabilir hale gelmiştir.
 4. Kızılay, 2022’de yeni kurulan gönüllü yapılarından Engelsiz Klüp de dahil edilerek; yaklaşık 1000 Şenlendirme ile çalışmalarına hizmetlerine devam edecektir.
 
Kızılay Şenlendirme Hazırlıkları Nasıl Yapılır?
 • Her şube, Kızılay Derneği Genel Merkezce yapılan duyuru yazısının ardından kendi Şenlendirme Proje planını hazırlar.
 • Kızılay’ın gönüllüleri ve gönüllü çalışanları, Şenlendirmelerin proje mantığı ile hazırlanmasında rehberlik eder.
 • Şenlendirme proje künyesi ve bütçe formu üzerinden değerlendirme komisyonu Şenlendirmeleri değerlendirir, uygun olmayanları şube ile birlikte uygun hale getirir.
 • Değerlendirilen Şenlendirmeler Üst Kurul onayına sunulur.
 • Onaylanan Şenlendirmeler uygulamaya alınır.
 • Bir ara rapor ve bir kapanış raporu ile Şenlendirme süreci tamamlanır.

-------------------------------------------------------------
(1) Ömer Lütfi Barkan, “Kolonizatör Türk Dervişleri” makalesi bkz.http://dervisan.com/yazi2/kolonizator.html, 22.04.2009.
(2) Vakar-28 Ocak 2013 “Vakıflar Aracılığı ile Şenlendirme” sempozyumu Prof. Dr. Ahmet Kala sunumu, www.islampedi.com
blog-thumb

ŞENLENDİRME PROJELERİ İÇİN
BAĞIŞ YAPIN, GÖNÜLLÜ OLUN

Şenlendirme Projelerine bağış yapmak isterseniz detaylı bilgileri bağış sayfamızdan alabilirsiniz.. Şenlendirme Projelerinin Gönüllü Çağrılarını gonulluol.org.tr sitemizden takip edebilirsiniz.

Bağış Bilgi     Gönüllü Ol